حالت های SLEEP در AVR
منو

جستجو در سایت

حالت های SLEEP

حالت های SLEEP

انواع حالت های SLEEPکه هر نوع میکرو تعدادی از آن را دارا بوده و مشخص کننده حالت های کار یک میکرو در زمان های بیکاری و یا خاموشی و یا گوش به زنگ (STAND BY ) است.

نوشته شده توسط: علی کاظمی

ارتباط با ما

فرم ورودبازگشت به بالا