پروتکل JTAG در AVR
منو

جستجو در سایت

پروتکل JTAG

پروتکل JTAG

پروتکل ارتباطی استاندارد EEE که در ایران کمتر جا افتاده و قابلیت برنامه ریزی حافظه ها و فیوز بیت ها را دارد یکی از مشخصات قابل تئجه این ارتباط این است که در زمان حالت کار میکرو کنترلر ها هم می توان از ان استفاده کرده و حافظه ها و فیوز بیت ها را تغییر داد.

نوشته شده توسط: علی کاظمی

ارتباط با ما

فرم ورودبازگشت به بالا