مقایسه کننده آنالوگ داخلی در AVR
منو

جستجو در سایت

صفحه اصلیآموزشآموزش میکروکنترلر AVRمقایسه کننده آنالوگ داخلی در AVR

مقایسه کننده آنالوگ داخلی

مقایسه کننده آنالوگ داخلی

دو پین از تراشه های AVRبه نام های AINO و AINI از نظر میزان ولتاژ (نسبت به زمین)روی انها مقایسه شده و درصورت برابر بودن پایه ای به نام ACO(خروجی مقایسه کننده)صفر می شود.
نکته: ولتاژ های ورودی این دو پایه تا مقدار VCC مجاز خواهد بود.

نوشته شده توسط: علی کاظمی

ارتباط با ما

فرم ورودبازگشت به بالا